Winkelwagen

If you are already registered, please login here

Shipping details
Same as Billing
Add/Edit Shipping details
Naam Unieke code Prijs Hoeveelheid BTW Korting Totaal
 
Totaal artikelprijzen
   

Gekozen verzendmethode

Geen verzendwijze geselecteerd

Selecteer alstublieft een verzendmethode

Om de beschikbare verzendmethodes te laden vult u eerst uw factuur-/verzendadres in.

 
Totaal:
€ 0,00
€ 0,00
Gewenste Leverdatum
Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, alle bestellingen en overeenkomsten van zagers-zeepieren.nl

De klant dient voor bestelling akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

Op alle bestellingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Het aanbod

Het aanbod is vrijblijvend. zagers-zeepieren.nl is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden zagers-zeepieren.nl niet

Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.

De overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van het plaatsen en bevestigen van een bestelling op zagers-zeepieren.nl. De bestelling kan niet meer geannuleerd worden nadat de ontvangen bestelling is bevestigd door zagers-zeepieren.nl

Zagers-zeepieren.nl behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of de overeenkomst te ontbinden. Eventueel betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetaald worden.

Betaling

Bestellingen dienen vooruit betaald te worden. Dit kan met de op de site aangegeven betaalmogelijkheden.

Levering

Zagers-zeepieren.nl zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen

Als plaats van levering geldt het adres dat aan zagers-zeepieren.nl is kenbaar gemaakt

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan genoemde termijnen kunnen geen rechten worden ontleent. Overschrijding van een termijn geeft geen recht op schadevergoeding.

Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal zagers-zeepieren.nl zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen in overleg met de klant.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij zagers-zeepieren.nl tot het moment van bezorging.

Herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van toepassing gezien de aard van de producten

Klachten

Klachten dienen zo snel mogelijk, echter uiterlijk binnen 24 uur na levering gemeld te worden via ons contactformulier op de contactpagina. Zagers-zeepieren.nl neemt de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 werkdagen in behandeling. Zagers-zeepieren.nl is gerechtigd om de bestelling voor onderzoek op te laten halen.